ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ιδιοκτήτης και Πνευματικά Δικαιώματα

H ιστοσελίδα Abeliona Retreat λειτουργεί υπό την Αμπελιώνα Τουριστική Αναπτυξιακή Α.Ε. και αποτελεί ιδιοκτησία της. Την Αμπελιώνα Τουριστική Αναπτυξιακή Α.Ε. διέπει η Ελληνική Νομοθεσία. Η έδρα της επιχείρησης έχει τα εξής στοιχεία:

Αμπελιώνα Τουριστική Αναπτυξιακή Α.Ε.
Λ. Τατοΐου 31, Κηφισιά Αττικής, Ελλάδα
Email: info@abeliona-retreat.com

Όλο το περιεχόμενο σε αυτήν την εφαρμογή προστατεύεται από τους Ελληνικούς Νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και ίσως δεν αναπαράγεται, μεταφέρεται, εμφανίζεται, δημοσιεύεται, ή μεταδίδεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Αμπελιώνα Τουριστική Αναπτυξιακή Α.Ε.

Η Αμπελιώνα Τουριστική Αναπτυξιακή Α.Ε. ενδέχεται να ενημερώνει και να τροποποιεί τους κάτωθι Όρους Χρήσης κατά καιρούς χωρίς προειδοποίηση. Θα πρέπει περιοδικά να ελέγχετε τους Όρους Χρήσης για τυχόν αλλαγές.

Copyright 2021 Αμπελιώνα Τουριστική Αναπτυξιακή Α.Ε. – All rights reserved.

Άδεια Χρήσης

Εάν θέλετε να πάρετε άδεια χρήσης του περιεχομένου της ιστοσελίδας Abeliona Retreat, παρακαλούμε γράψτε το αίτημά σας και στείλτε μας στο info@abeliona-retreat.com. Περιγράψτε το περιεχόμενο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και τη μορφή που έχει. Παρακαλούμε συμπεριλάβετε την ακριβή ιστοδιεύθυνση του περιεχομένου που σας ενδιαφέρει.

Πολιτική Ζεύξεων

Κάθε πληροφορία δημοσιευμένη σε αυτήν την ιστοσελίδα έχει έναν αριθμό σχετιζόμενων πληροφοριών όπως αναφορά ιστοσελίδων και πιθανώς διαφημίσεων. Καμία ευθύνη δεν υπάρχει για το περιεχόμενο που σχετίζεται με άλλους ιστότοπους. Όταν καταχωρήσετε μία ζεύξη προς την ιστοσελίδα Abeliona Retreat, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε το όνομα Abeliona Retreat. Καμία χρήση λογοτύπου η εικόνας δεν επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη άδεια από εμάς.